Spelar bild- eller fotokomposition verkligen roll? Ja, det skulle jag påstå att det gör. Det är inte alltid jag använder mig av det – ibland får fotografierna helt enkelt bli som de blir. Flera av mina bästa foton har dock blivit så pass bra just för att jag tänkt på kompositionsreglerna. Vilka är dessa regler?

Känner du till tredjedelsregeln?

Många gånger innebär bra bildkomposition att du lyckats skapa en harmoni eller balans i fotografiet. För att åstadkomma harmonin kan du utgå från tredjedelsregeln.

Den här kompositionsregeln delar upp bilden i nio lika stora rutor alternativt i fyra korsande linjer. Det är just där linjerna korsar varandra som tanken är att du ska ha de viktigaste bilddetaljerna.

Att utgå från tredjedelsprincipen gör inte bara fotot mer harmoniskt, det gör det också mer intressant för ögat.

Använder du dig av komplementfärger?

Färgcirkeln är något annat du kan använda dig av i din fotokomposition. Genom färgcirkeln kan du se vilka färger som harmonierar med varandra.

Den perfekta färgkombinationen utgörs oftast av motsatsfärgerna, det vill säga av de färger som är placerade mittemot varandra i cirkeln.

Färgbruket skapar dramatik och spänning mitt i det balanserade. Ett till synes enkelt fotografi sprakar därför till ordentligt när du likt målaren vågar leka med färger på detta sätt.

Färgerna finns där, i omgivningen. Det gäller bara att träna blicken att lägga märke till dem.

Har du lekt med linjer i fotot?

Man vill inte sluta titta på ett intressant fotografi och någonstans är målet med fotokomposition just att få ögat att fästa sig vid bilden. Snitt och färg är viktiga aspekter av komponerandet, men det är även linjer.

Såväl skogen som staden innehåller linjer, det kan exempelvis vara i form av en byggnad eller ett träd som sträcker sig upp mot skyn. Genom att försöka fånga linjerna kan du leda betraktarens blick in i fotot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *